Kancelaria Adwokacka
Magdalena Roth

adwokat
Skontaktuj się
O mnie

O mnie

Prawnikiem jestem od ponad dwóch dekad. Własną kancelarię prowadzę od 2012 roku. Moje bogate doświadczenie zawodowe wspiera doświadczenie życiowe i biznesowe.


Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris

Obszar moich działań zawodowych

§

obrona w postępowaniach karnych, również w sprawach karnoskarbowych

§

rozwody, separacje, sprawy rodzinne, spadki, podziały majątku, prawa pacjenta - reprezentowanie w postępowaniach pozasądowych oraz przed sądem, w tym pełne wsparcie merytoryczne Klienta w przypadku skierowania sprawy przez sąd do mediacji

§

reprezentowanie osób fizycznych, prawnych i in. przed sądami cywilnymi, rodzinnymi, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnymi

§

ocena zasadności wnoszenia oraz sporządzanie skarg na decyzje i postanowienia administracyjne, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach administracyjnych

§

obsługa podmiotów gospodarczych i samorządowych

§

doradztwo w obszarze compliance, zwłaszcza tzw. hard compliance

§

mediacje, sporządzanie ugód po myśli przepisów z art. 183 (15) kpc

§

sporządzanie, weryfikacja treści umów w obrocie między osobami fizycznymi oraz obrocie gospodarczym, współpraca w sporządzaniu projektów aktów notarialnych

§

odszkodowania - reprezentowanie w postępowaniach likwidacyjnych, procesach cywilnych, negocjacjach pozasądowych oraz procesach karnych jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych

  Kwalifikacje

studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
trzy i pół letnia aplikacja adwokacka zakończona kilkuetapowym egzaminem w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu
uprawnienia mediatora w sprawach cywilnych - szkolenie przy NRA w Warszawie z udziałem brytyjskich profesjonalistów
studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
czynny i bierny udział w wielu konferencjach i szkoleniach

Kwalifikacje
Cennik

  Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest w sposób indywidualny, z uwzględnieniem zakresu zlecenia i sytuacji Klienta. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach usługi objęte są w całości lub części pomocą pro bono. Istnieje możliwość uzyskania porady prawnej telefonicznie - w ograniczonym zakresie przedmiotowym.

  Kontakt

Zachęcam do kontaktu mailowego lub umówienia spotkania w siedzibie kancelarii Sądowa 4/27a
(wejście naprzeciwko Sądu Okręgowego we Wrocławiu)
telefonicznie - 508 876 013.

Jeśli nie odbiorę połączenia - oddzwonię.
W sprawach pilnych proszę o wiadomość SMS.
Zachęcam do kontaktu mailowego:

mapa dojazdu
Kontakt

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria adwokacka adwokat Magdaleny Roth przy ul. Sądowej 4/27 we Wrocławiu, NIP 883-133-75-80
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest IODO Izby Adwokackiej we Wrocławiu adwokat Sławomir Krześ tel. 603999810.
II. Kancelaria adwokacka będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu realizacji wobec Państwa obowiązków samorządu adwokackiego lub obowiązków pracodawcy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2368 z późn. zm.).
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.
III. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków wobec Państwa.
V. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy lub pracownikom Izby, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązku wobec Państwa. Ponadto dane będą przekazywane organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują przekazywanie tych danych.
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązku wobec Państwa.
VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
IX. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.